A JavaScript engedélyezve kell, hogy legyen a böngészőn, hogy az oldal minden funkciója megfelelően működjön.
SAM Tools and Services
2015. Kwiecień 27. poniedziałek
Brak komentarzy

Sięgając początków działalności w naszej pracy kładziemy nacisk na przestrzeganie międzynarodowych przepisów i regulacji. Od momentu wydania normy ISO 19770-1 IPR-Insights działa w odniesieniu do jej wymagań. Pierwszym krokiem w celu uzyskania kwalifikacji ISO w określonym obszarze jest ocena aktualnej sytuacji, przygotowanie do implementacji oraz samo wprowadzenie odpowiedniej normy. Następnym etapem jest ocena i certyfikacja systemu. Zgodnie z zasadą o niezawisłości firma przygotowująca do certyfikacji i partner egzaminujący nie mogą być tą samą jednostką. IPR-Insights zajmuje się doradztwem i przygotowywaniem klientów do uzyskania kwalifikacji ISO, ze względu na konkfilkt interesów nie prowadzimy certyfikacji.

Your Turn To Talk