SAM Tools and Services

Skuteczne zarządzanie oprogramowaniem firmowym (SAM) oraz udana optymalizacja licencji (SLO) wymagają dokładnej i akutalnej wiedzy na temat zaplecza sprzętowego w organizacji, dlatego wyjaśniamy Państwu kilka podstawowych kwestii dotyczących zarządzania sprzętowego (HAM):

  • kompletna lista wszystkich urządzeń w organizacji: służy jako punkt odniesienia wobec danych zebranych w systemie SAM. Źródło typowych trudności i błędów w danych mogą stanowić centralne serwery klasyfikowane w strefach wysokiego bezpieczeństwa (niedostępność danych HAM/SAM).
  • numer seryjny sprzętu: pomoże stworzyć jasne przypisanie sprzętu do danych zgromadzonych w systemie SAM.
  • określenie cyklu życia sprzętu (w użyciu, w magazynie, wycofany z użycia itd.) jest bardzo ważne, aby wobec rzeczywistych wymagań uniknąć niepotrzebnego przypisywania licencji.
  • rola aktywów (aktywne, rezerwowe, w fazie testowej itd.) pomoże w poprawnym przypisaniu licencji do różnych funkcji sprzętowych. (Oprogramowanie używane w środowisku testowym często nie wymaga osobnej licencji).
  • właściciel aktywów: jego znajomość pozwoli w określeniu rzeczywistego zapotrzebowania na licencje w danej jednostce organizacyjnej oraz może pomóc w wyborze odpowieniej konstrukcji licencyjnej.
  • urządzenia udostępnione kilku użytkownikom (multi user), np. sprzet instruktażowy, call center itd.: wiedza o tym sprzęcie pomoże w doborze odpownieniego typu licencji (np. licencja bazująca na liczbnie urządzeń).

W firmie należy ustanowić jasne procesy, które zagwarantują dokładną inwentaryzację sprzętu komputerowego oraz możliwość powiązania każdego urządzenia z jego oprogramowaniem z uwzględnieniem numerów seryjnych, cyklu życia, roli, właściciela i typu urządzeń.

System do zarządzania oprogramowaniem zbiera informacje z różnych cześci organizacji oraz łączy je w celu stworzenia całkowitej i rzeczywistej oceny stanu licencyjnego w firmie (Effective License Position- ELP). Podstawą tego obrazu oraz optymalizacji wykorzystania licencji jest nie tylko inwentaryzacja sprzętu komputerowego oraz oprogramowania, ale również wspomniane wyżej elementy: cykl życia urządzeń, ich rola oraz informacje o właścicielach aktywów.  Informacje te pozyskiwane być mogą z bazy Configuration Management Database (CMDB) lub innych systemów zarządzania.

Ważnym elementem systemu ITAM tworzącym efektywne wsparcie operacyjne w organizacji jest zatem zarządzanie zarówno sprzętem komputerowym jak i jego oprogramowaniem.  Obydwa obszary wspomagane być powinny przez wyspecjalizowane (o kompleksowej funkncjonalności) systemy, które współpracują ze sobą na bazie integracji.

László Fábián

Your Turn To Talk