A JavaScript engedélyezve kell, hogy legyen a böngészőn, hogy az oldal minden funkciója megfelelően működjön.
SAM Tools and Services

W ramach badań przeprowadzonych przez Campaign for Clear Licensing (CCL), w których brało udział 170 międzynarodowych specjalistów w dziedzinie ITAM, SAM i licencjonowania oprogramowania udowodniono, że audytowa działalność wielkich producentów (Microsoft, Oracle, SAP, Microfocus i IBM) skutecznie hamuje rozwój konkurencji i innowacji. Wśród pracowników działów IT pochłania ona bowiem średnio 7 miesięcy i 194 godziny pracy!

Stracony czas na ochronę przed audytem

Audyty producentów oprogramowania już dziś stały się częścią codziennych obowiązków działów IT w wielu firmach: audyt wymaga przeciętnie nakładu 194.15 godzin pracy oraz trwa 7.13 miesiąca. Pracownicy IT tracą wiele czasu na analizowanie i interpretację przepisów licencyjnych oraz przygotowanie się na zbliżający audyt zamiast poświęcić energię na zdefiniowanie prawdziwych potrzeb czy znalezienie rozwiązania u alternatywnych producentów.  Zauważono dwie przyczyny:

  • Producenci oprogramowania traktują audyty jako rutynowy sposób na zwiększenie swoich przychodów. Chociaż w niektórych krajach łamanie praw autorskich jest realnym problemem i producenci mają oczywiste prawo do wymagania opłat za korzystanie ze swojego software-u, coraz częściej obserwujemy nadużycie władzy w związku z ochroną prawa autorskiego, jak również stosowanie mglistych i niejasnych metryk licencjonowania w celu zwiększenia możliwości zarobkowych.
  • Podejście działu IT do działalności audytowej producentów jest raczej reaktywne (będące reakcją na sytuację), firmy nie przeznaczają bowiem wystarczających zasobów na zarządzanie oprogramowaniem, rocznie wydają natomiast znaczące kwoty na zakup programów komputerowych, ich konserwację i subskrypcję.

Oracle- producent znany ze swojej działalności audytowej

Badania przeprowadzone przez CCL wykazały, który z czołowych producentów oprogramowania jest najmniej „pomocny” podczas swojej działalności audytowej (włączając agresywne działania oraz zabiegi nastawione na szybki i krótkoterminowy zastrzyk finansowy). Listę „najgorszych” producentów otwiera Oracle, za nim plasują się IBM oraz Attachmate (obecnie Microfocus)- nie jest to prawdopodobnie niespodzianką dla doświadczonych specjalistów IT. W zestawieniu przygotowanym w 2010 na pierwszych miejscach dla najagresywniejszych producentów znajdowały się bowiem Oracle, IBM i Attachmate. (Uwaga: Użytownicy HPE  Software powinni zachować ostrożność w związku z fuzją z Microfocus w 2016 roku.)

2016-1206 CCL PL

Audyty wykorzysywane do sprzedaży „w chmurze”

CCL spytało również swoich ankietowanych o najbardziej pomocnych producentów (współpracujących, wspierających podejście długoterminowe, oferujących pomoc i porady). W tym zestawieniu pierwsze miejsce zajął Microsoft, następnie IBM i Autodesk.

Podejście przyjacielskie, chociaż jednocześnie dość czasochłonne stanowią „przeglądy” producentów, stosowane również przez Microsoft: producenci odstępują od wyciągania konsekwencji wynikających z braków licencyjnych w przypadku, gdy klient zobowiązuje się do stosowania ich strategicznych programów. W przypadku Microsoft w 2016 roku były to: Office 365 i Azure.

W lipcowym wywiadzie Microsoft stwierdził: „nie chcemy karać naszych klientów za lojalność i nieświadome błędy”. W rzeczywistości działanie to jest dla producenta korzystne, ponieważ wcześniejsze braki licencyjne pozostawione bez realnego rozwiązania nie poprawiają poziomu dojrzałości SAM w firmie, a rzeczywiste użycie oprogramowania nie stanowi objektu zainteresowań przedsiębiorstwa, które staje się łatwym celem do kolejnych „przeglądów” Microsoft.

Takie podejście, choć mniej agresywne jest antykonkurencyjne oraz zakłada, że rozwiązania cloud producenta to najlepszy możliwy wybór dla klienta.

Wychodź naprzeciw audytom

IPR-Insights jednomyślnie zgadza się z CCL zachęcając klientów biznesowych do proaktywnego podejścia w związku z zarządzaniem oprogramowaniem i wychodzenie naprzeciw audytom producenckim jeszcze zanim zapukają do naszych drzwi. W ten sposób oszczędzimy czas i energię, którą musielibyśmy przeznaczyć na obronę przed audytem.

Będąc w posiadaniu wiarygodnych danych oraz wiedzy licencyjnej użytkownicy biznesowi są w stanie partnersko uczestniczyć w negocjowaniu warunków umowy oprogramowania z uwzględnieniem własnej strategii a nie kaprysów i celów handlowych producenta.

CCL zwraca uwagę prawodawców na całym świecie, aby monitorować działania dużych producentów oprogramowania w celu uniknięcia nadużywania ich pozycji dominującej, a co za tym idzie hamowania konkurencji.

Zsoldos Sándor

Zsoldos Sándor

Your Turn To Talk

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.