SAM Tools and Services
2015. Grudzień 21. poniedziałek
Brak komentarzy

Janusz Krzyczkowski, Sales Manager w IPR-Insights Poland, udzielił wypowiedzi telewizji internetowej Newsrm.tv na temat problemu niewłaściwego licencjonowania programów w firmach. Posłuchach pełnej wypowiedzi, by dowiedzieć się więcej o skutkach niewystarczająco skutecznego zarządzania licencjami w organizacjach.

IPR-Insights

IPR-Insights

Your Turn To Talk