SAM Tools and Services
2015. Czerwiec 30. wtorek
Brak komentarzy

Złe zarządzanie oprogramowaniem to nie tylko chaos i marnowanie środków w samym przedsiębiorstwie, może ono także powodować roszczenia z tytułu naruszenia praw autorskich, a zasądzane kwoty bywają bardzo duże. Zgodnie z Art. 79 Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych za naruszenie autorskich praw majątkowych do utworu licencjodawca może żądać zapłaty sumy stanowiącej dwukrotność lub, w przypadku zawinionej winy, trzykrotność wartości licencji.

Więcej na ten temat: tutaj.

IPR-Insights

IPR-Insights

Wyraź swoją opinię